Wojciech Pławiak

doradca podatkowy
Radca Prawny
Ekspert Business Centre Club
ds. podatku od nieruchomości

Od kilkunastu lat zajmuję się podatkiem od nieruchomości. Na co dzień doradzam wielkim przedsiębiorstwom międzynarodowym i mikropodatnikom. Kancelarię podatkową prowadzę w Warszawie.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Podwyżka podatku od nieruchomości

Wojciech Plawiak05 sierpnia 2022Komentarze (0)

Ministerstwo Finansów obwieściło nowe górne granice stawek podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od nieruchomości.

Jakie są zasady ustalania wysokości stawek podatku od nieruchomości?

Mechanizm podwyższania stawek działa jak podwyżki dla sfery budżetowej na zasadzie indeksacji o inflację.

Stawki ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Nie będzie zatem zaskoczeniem dla kogokolwiek w Polsce, że stawki podatkowe rosną, tak jak ceny towarów w sklepach.

Jaka będzie wysokość nowych stawek podatkowych?

Wzrost wynosi od kilku groszy do kilku złotych na m2 powierzchni co przy odpowiednio dużych powierzchniach może składać się na bardzo wysokie kwoty dodatkowego podatku.

[kliknij aby kontynuować…]

⚖️ LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku!

🏢 Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości:

https://www.rp.pl/zawody-prawnicze/art36258521-nagradzamy-najlepszych-ekspertow-w-prawie-podatkowym

Post image for Oszczędności w podatku od nieruchomości – budowle w budynkach

W czasach gdy wszyscy poszukujemy ograniczenia kosztów i oszczędności w wydatkach kolejny odcinek cyklu wpisów na temat sprawdzonych metod identyfikacji oszczędności w podatku od nieruchomości.

Ze względu na specyfikę tego podatku, raz zidentyfikowane oszczędności można z łatwością przenieść nawet 6 lat wstecz oraz rozpoznawać także w kolejnych latach.

Problem – opodatkowanie instalacji w budynkach

Mocno  już utrwalonym pomysłem na oszczędności w podatku od nieruchomości jest zweryfikowanie podejścia do budowli, instalacji które znajdują się całkowicie lub częściowo wewnątrz budynku.

[kliknij aby kontynuować…]

Post image for Jak odzyskać podatek od nieruchomości od nieużytkowanych obiektów?

Polski fiskus nałożył na przedsiębiorców podatek od nieruchomości według najwyższych stawek niezależnie od tego czy wykorzystują oni nieruchomość w prowadzonej działalności gospodarczej. Na szczęście nie zawsze sławny Trybunał Konstytucyjny tym razem stanął po stronie podatników uznając taką regulację za niezgodną z Konstytucją.

Jak obniżyć podatek i odzyskać nadpłaty?  

Problem – opodatkowanie nieruchomości przedsiębiorcy

Źródłem problemu były przepisy ustawy o podatkach i opłatach , które nakładały na podatek od nieruchomości na przedsiębiorcę-właściciela nieruchomości wg najwyższej stawki podatkowej tylko z powodu statusu przedsiębiorcy.

Bez znaczenia był faktyczny związek nieruchomości z działalnością gospodarczą. Nawet gdyby nieruchomości nie były wykorzystywane w tej działalności a nawet nie nadawały się do takiego wykorzystania, podatek należało uiścić.

[kliknij aby kontynuować…]

Post image for Oszczędności w podatku od nieruchomości – budowle zamortyzowane

W czasach gdy wszyscy poszukujemy ograniczenia kosztów i oszczędności w wydatkach rozpoczynamy cykl wpisów na temat sprawdzonych metod identyfikacji oszczędności w podatku od nieruchomości.

Ze względu na specyfikę tego podatku, raz zidentyfikowane oszczędności można z łatwością przenieść nawet 6 lat wstecz oraz rozpoznawać także w kolejnych latach.

Problem – podstawa opodatkowania
budowli zamortyzowanych

Pierwszym i jednym z najnowszych i rewolucyjnych pomysłów na oszczędności podatkowe jest zweryfikowanie podejścia do budowli, które zostały już całkowicie zamortyzowane. Zasadą przyjęta dla celów podatku od nieruchomości jest przyjęcie wartości początkowej dla celów amortyzacji jako podstawy opodatkowania budowli.

[kliknij aby kontynuować…]