Wojciech Pławiak

doradca podatkowy
Radca Prawny
Ekspert Business Centre Club
ds. podatku od nieruchomości

Od kilkunastu lat zajmuję się podatkiem od nieruchomości. Na co dzień doradzam wielkim przedsiębiorstwom międzynarodowym i mikropodatnikom. Kancelarię podatkową prowadzę w Warszawie.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Opodatkowanie wyciągów narciarskich podatkiem od nieruchomości

inżynier architekt Tomasz Szewczak04 kwietnia 2023Komentarze (0)

Zapytaniem związanym z opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości ośrodka narciarskiego w którego skład wchodzą kolejki linowe, wyciągi narciarskie, budynki stacji narciarskich jest to czy opodatkowaniu powinna podlegać cała wartość ośrodka (wyłączając budynki) i wszystkich jego elementów czy opodatkowaniem powinny zostać objęte tylko części budowlane maszyn i urządzeń technicznych.

Infrastruktura narciarska w postaci kolejek linowych i wyciągów narciarskich nie powinna być opodatkowana podatkiem od nieruchomości jako budowla od całej swojej wartości.

Wskazuje na to wyrok NSA z dnia 20 marca 2023 r. (III FSK 617/22).

Opodatkowanie wyciągów narciarskich podatkiem od nieruchomości

Opodatkowanie wyciągów narciarskich podatkiem od nieruchomości – co na to organy administracyjne i podatkowe?

Analizując sytuacje prawną dotycząca wyżej wspomnianej kwestii można odnieść wrażenie, że temat jest wciąż „żywy” za sprawą nowego orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 marca 2023 r. (III FSK 617/22).

Czytaj dalej >>>

Kwestia opodatkowania farm fotowoltaicznych podatkiem od nieruchomości budzi wiele kontrowersji.

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości farmy fotowoltaicznej

Opodatkowanie gruntu pod elektrownię fotowoltaiczną

Kwestią związaną z opodatkowaniem elektrowni fotowoltaicznej podatkiem od nieruchomości jest opodatkowanie gruntu, na którym stoi instalacja.

Częstym zjawiskiem jest bowiem budowanie farm fotowoltaicznych na gruntach rolnych.

Czytaj dalej >>>

Pozostał już tydzień na przygotowanie przez spółki deklaracji podatkowej w podatku od nieruchomości.

Zwykle podatnicy ograniczają się do przepisania danych z poprzedniego roku, co niejednokrotnie naraża ich na niepotrzebne koszty.

Podpowiadamy, jak wykorzystać czas pozostały na sporządzenie deklaracji 2023, rozpoznając oszczędności, które pozostaną z nami na lata!

Jak zgodnie z prawem oszczędzić na podatku od nieruchomości

Jak oszczędzić na podatku od nieruchomości? Lista obiektów do opodatkowania

Choć może wydać się to zbyt oczywiste, pierwszym krokiem przed zatwierdzeniem deklaracji powinno być zweryfikowanie, czy wszystkie ujęte w niej obiekty faktycznie istnieją w niezmienionej formie.

Czytaj dalej >>>

Post image for Ostatni dzwonek na obniżenie firmowego podatku od nieruchomości za 2023 r.!

Z rocznymi rozliczeniami podatków możemy zwykle poczekać dłużej, przynajmniej do końca kwartału. Inaczej jest w przypadku podatku od nieruchomości – deklaracje za rok, który dopiero się rozpoczął musimy złożyć do końca stycznia.

O ile osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nie składają deklaracji podatkowej na potrzeby ustalenia należności z tytułu podatku od nieruchomości (sporządzają jedynie informację, a podatek ustala organ w decyzji co roku), to taki obowiązek dotyczy firm zorganizowanych w formie spółek.

Czytaj dalej >>>

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki oraz budowle.

Właściwa kwalifikacja obiektów budowlanych do budynków lub budowli ma kluczowe znaczenie.

W przypadku budynków podatek oblicza się na podstawie powierzchni użytkowej, natomiast w przypadku budowli – podstawę opodatkowania stanowi ich wartość.

Silos w podatku od nieruchomości

Silos – spór o kwalifikację

Przez wiele lat kwalifikacja silosu na gruncie podatku od nieruchomości była przedmiotem sporu między podatnikami, a organami podatkowymi.

Podatnicy w sporach prezentowali argumentację zgodnie z którą podstawą opodatkowania silosów powinna być powierzchnia, a w efekcie – winny być one kwalifikowane jako budynki.

Czytaj dalej >>>