Wojciech Pławiak

doradca podatkowy
Radca Prawny
Ekspert Business Centre Club
ds. podatku od nieruchomości

Od kilkunastu lat zajmuję się podatkiem od nieruchomości. Na co dzień doradzam wielkim przedsiębiorstwom międzynarodowym i mikropodatnikom. Kancelarię podatkową prowadzę w Warszawie.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Oszczędności w podatku od nieruchomości – budowle w budynkach

Wojciech Plawiak08 czerwca 2020Komentarze (0)

W czasach gdy wszyscy poszukujemy ograniczenia kosztów i oszczędności w wydatkach kolejny odcinek cyklu wpisów na temat sprawdzonych metod identyfikacji oszczędności w podatku od nieruchomości.

Ze względu na specyfikę tego podatku, raz zidentyfikowane oszczędności można z łatwością przenieść nawet 6 lat wstecz oraz rozpoznawać także w kolejnych latach.

Problem – opodatkowanie instalacji w budynkach

Mocno  już utrwalonym pomysłem na oszczędności w podatku od nieruchomości jest zweryfikowanie podejścia do budowli, instalacji które znajdują się całkowicie lub częściowo wewnątrz budynku. Może chodzić zarówno o typowe instalacje wewnątrz budynku (kable, rurociągi, klimatyzacje) jak i wysokowartościowe składniki majątku – kotły, maszyny, urządzenia, linie produkcyjne, stacje gazowe i elektryczne.

Oczywiste pytanie dotyczące tych składników: czy płacić podatek od nieruchomości od budowli nawet jeśli choćby częściowo są one zlokalizowane wewnątrz już opodatkowanego budynku.

Rozwiązanie – wyłączenie z opodatkowania
instalacji w budynkach

Podatnik z reguły przyjmuje założenie to co jest środkiem trwałym w grupie 2, podlega opodatkowaniu jako budowla. Właśnie w przypadku tzw. „budowli w budynkach”  założenie to może działać na niekorzyść.

Urządzenia i instalacje w części, w jakiej zlokalizowane są w budynku, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jako odrębne obiekty budowlane; są one traktowane jako części budynku.

Wynika to z definicji budynku traktującej instalacje jako jego część. Dlatego skoro opodatkowany jest budynek to nie mogą być odrębnie opodatkowane składniki uznawane za części tego budynku.

Stanowisko o braku opodatkowania linii produkcyjnych (technologicznych) w budynku znajduje potwierdzenie w licznych wyrokach sądów administracyjnych i pismach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju  (pismo MIIR z 14 września 2015 r. stanowiące odpowiedź na interpelację nr 33447 oraz pismo MIIR z 22 maja 2015 r. znak DB.II.054.20.2015.IS.2 stanowiące odpowiedź na oświadczenie senackie przy piśmie z dnia 23 kwietnia znak BPS/043-73-3184/15):

instalacje, które nie będą zapewniały możliwości użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem np. instalacje przemysłowe wewnątrz obiektu, nie podlegają reglamentacji przepisów ustawy – Prawo budowlane

Oszczędność – kto i ile
może zaoszczędzić

Skutki rozwiązania są znaczne. Rozwiązanie skutkuje bowiem wyłączeniem z opodatkowania całości lub części budowli wewnątrz zakładu. Część budowli wewnątrz budynków nie będzie w ogóle opodatkowana.

Na przykładzie jeśli przedsiębiorca posiada kable i instalacje stanowiące odrębnie środki trwałe o wartości 400.000 zł zlokalizowane w 75% w budynkach to przy zastosowaniu rozwiązania zapłaci czterokrotnie niższy podatek.

***
Przeczytaj również pozostałe wpisy cyklu: Oszczędności w podatku od nieruchomości – budowle zamortyzowane

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel. kom.: 609 241 737e-mail: wojciech.plawiak@litigato.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Prawno-Podatkowa Wojciech Pławiak Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawno-Podatkowa Wojciech Pławiak z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem wojciech.plawiak@litigato.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis: